Blogia
FP VERÍN AUTOMOCIÓN

ACCESO-MATERIAS QUE SE IMPARTEN


CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO:

2 CURSOS ACADÉMICOS 

 

ACCESO: Título: ESO, FP1º ou 2ºBUP(aprobado).

 

MÓDULOS DE QUE CONSTA

SESIÓNS SEMANAIS

MÓDULOS DE QUE CONSTA

SESIÓNS SEMANAIS

1º CURSO


2º CURSO

 


Motores(desmontaxe, montaxe, verificación e posta en marcha), refrixeración e lubricación

9

Sistemas auxiliares do motor(posta a punto,TDI, HDI, inxección electrónica gasolina e diesel, etc.)

12

Circuítos de fluídos, suspensión e dirección.(neumática, suspensión hidroneumática e pilotada, rodas, dirección e servodirección).

8

Sistemas de transmisión e freado.

(embrague, caixa de cambios manual e automática, tracción 4x4, freos, ABS, ESP)

9

Circuítos electrotécnicos básicos(esquemas, aparatos de medida, circuíto de carga e arranque )

8

Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo(simboloxía, instalación eléctrica..)

8

Técnicas de mecanizado(limado, taladrado, serrado, roscado, soldadura(eléctrica, oxiacetilénica, Mig)

4

Sist. de seguridade e confortabilidade

(calefacción, aire acondicionado, pretensores, airbag., equipo de son, alarmas, etc.)

7

Seguridade no mantemento de vehículos

2

Formación en centros de traballo

(380 horas. Período: abril-xuño)

40h

Administración, xestión e comercialización na pequena empresa.

3


Formación e orientación laboral.

2


¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres